Engasjerte ansatte

For å nå våre ambisjoner er vi avhengig av å tiltrekke, beholde og utvikle motiverte og engasjerte ansatte. Vi har en flat organisasjonsstruktur, og er opptatt av å legge til rette for godt og utviklende samarbeid i hele organisasjonen. Slik skaper vi kultur for læring, og blir en attraktiv arbeidsplass.

Her er noen eksempler på hva vi gjør:

  • Vi har et medarbeiderengasjement på jobb (8,3 av 10) som er blant topp 25 i finans, Peakons kunder i Europa. 

  • Vi gir et bredt tilbud av opplæring til våre ansatte, inkl. programmer for kompetanseheving og talentutvikling. 

  • Vi har en tydelig policy og plan for oppfølging av Helse, Miljø og Sikkerhet som vi følger opp kontinuerlig. 

  • Vårt arbeidsmiljø er preget av samarbeid, likestilling og mangfold.  

  • I Gjensidige arbeider vi for å ha en inkluderende kultur, hvor alle behandles med respekt og likeverd. Vi jobber også systematisk for en fremoverlent og lærende organisasjonskultur som skal bygge på vår unike historie og våre kjerneverdier: skap trygghet, tenk nytt og ta sats. 

  • Vi har signert Charteret Kvinner i Finans, med mål om å øke andel kvinner i ledende posisjoner. 

  • Vi har signert Diversity Charter Denmark, med mål om å støtte oppunder mangfold og inkludering i næringslivet.