Investor

Investorinformasjon

Gjensidige skal ha en åpen dialog med alle interessenter. Vi følger i all hovedsak Oslo Børs' IR-anbefaling av 1. mars 2021. Den 21. mai 2015 ble Gjensidige innvilget dispensasjon fra Oslo Børs, fra kravet om å publisere informasjon på norsk i henhold til Verdipapirhandelloven §5-13.

Policy for finansiell og annen investorinformasjon