Innkallinger og saksdokumenter fra generalforsamlingene

På denne siden finner du innkallinger med agenda for de årlige generalforsamlingene fra 2012 til nå, med vedlegg

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Innkalling til generalforsamling

Vedlegg 1:      Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen

Vedlegg 2:      Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte for 2021 

Vedlegg 3:      Retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer 

Vedlegg 4:        Fusjonsplan Gjensidige Forsikring ASA - NEM Forsikring A/S 

Vedlegg 5:        Forslag til nye vedtekter 

Vedlegg 6:     Forslag til revidert instruks for valgkomiteen 

Vedlegg 7:        Valgkomiteens komplette innstilling

Vedlegg 8.        Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt elektronisk 24. mars 2021 l 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

 

 

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble  avholdt 25. mai 2020 l 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Innkalling ordinær generalforsamling 25. mai 2020
Valgkomiteens komplette innstilling 25. mai 2020

 

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 28. mars 2019 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo. Registrering fra kl. 16.30.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 5. mars 2019.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 5. april 2018 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 13. mars 2018.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 6. april 2017 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 14. mars 2017.

Innkalling og vedlegg

 

Generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 7. april 2016 kl 17:00 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 15. mars 2016.

Innkalling og vedlegg

 

Generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 23. april 2015 i Gjensidige Forsikring ASAs hovedkontor, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 31. mars 2015.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt 24. april 2014 kl 17:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo. 

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 2. april 2014.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt torsdag 25. april 2013 kl 17.00 i selskapets hovedkontor på Sollerud nær Lysaker stasjon, Drammensveien 288.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne den 2. april 2013.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt torsdag 19. april 2012 kl 17:00 i selskapets hovedkontor på Sollerud nær Lysaker stasjon, Drammensveien 288.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor. Innkallingen ble sendt til aksjeeierne innen 29. mars 2012.

Innkalling og vedlegg

Generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt onsdag 27. april 2011 kl 15:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125 Oslo.

Innkalling med dagsorden til generalforsamlingen og vedlegg er tilgjengelig nedenfor.

Innkalling og vedlegg