Nominasjon av kandidater til styrende organer

I henhold til vedtektene har Gjensidige Forsikring ASA en valgkomité. En av oppgavene til valgkomiteen er å foreslå medlemmer til

  • styret
  • valgkomiteen

Valgkomiteen ønsker å sikre at aksjeeiernes synspunkt tas i betraktning når kvalifiserte medlemmer nomineres til de styrende organene i Gjensidige Forsikring ASA. Dersom du ønsker å komme med innspill til valgkomiteen i denne prosessen kan dette gjøres via epost til  Anett Cathrine Andersen Lovær på epost aca@gjensidige.no .

Frist for innspill er 20. desember 2023

Les mer om foretaksstyring i Gjensidige.