Vi bygger på 200 års historie

I mer enn 200 år har vi sikret liv, helse og verdier for kundene våre. Det startet med brannkassene. 40 år senere etablerte Ole Jacob Broch livforsikringsselskapet Gjensidige. Broch var en ildsjel, og han formet selskapet sammen med - og for - kunden. Dette har satt sitt preg på organisasjonen og kulturen vår. Engasjementet for enkeltkunden har bidratt til sterke kundeopplevelser og resultater i to århundrer. Dette er vår historie. Endringskraften gjennom ulike faser av norsk samfunns- og næringsliv danner grunnlaget for vår nåværende og fremtidige konkurransekraft.

2016 - Tiden går - Gjensidige består

anniversary-2016.png

I 2016 feiret vi en eventyrlig historie. Gjensidige ble skapt av og for kundene, og i mer enn 200 år har vi gått sammen for å trygge liv, helse og verdier. Vi er godt forberedt på de 200 neste. 

 

2012 - Ny merkevareplattform

gjensidige-office.png

Ny merkevareplattform ble utviklet i 2012. Den skal bidra til å posisjonere Gjensidige som det mest kundeorienterte selskapet i nordisk forsikringsbransje.

2010 - Oslo Børs

oslo-stock-exchange-01.png

Gjensidige Forsikring ASA ble notert på Oslo Børs 10. desember 2010.

2008 - Kundeutbytte

money-1000.png

Som det eneste store forsikringsselskapet i Norge deler vi av vårt overskudd med kundene våre. Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, og ble første gang utbetalt i 2008. 

2007 - Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen ble etablert i 2007, og er i dag den største aksjeeier i Gjensidige Forsikring ASA.

2006-2007 - Oppkjøp i Norden og Baltikum

flagg.png

Vi etablerte oss i Danmark, Sverige og Baltikum og utvidet tilbudet i Norge til hele bredden av forsikrings-, bank- og finansprodukter.

2005 - Samarbeidsavtale med DNB

office-1.png

Vi inngikk en samarbeidsavtale med DNB og ble deres tredje største aksjeeier. Avtalen opphørte i 2005 og aksjene ble solgt.

1993 - Oppkjøp av Forenede Forsikring

handshake.png

Oppkjøpet ga en betydelig utvidelse av virksomheten.

1974 - Gjensidige ble selskapsnavn

friends-gjensidige-800x800.svg

Samtrygd fusjonerte med Norsk Bilforsikring Gjensidige (NBG). Samme år ble det inngått samarbeid med Gjensidige Liv.  Gjensidige ble felles merkenavn.

1932 - Et symbol på trygghet

vekter.png

Vekteren ble tatt i bruk som logo sammen med slagordet ”Tiden går, Gjensidige består.” Vekteren er et av de mest anerkjente logosymbolene i Norge, og gir assosiasjoner til trygghet også i Norden og Baltikum. Gjennom årene har Vekteren gjennomgått flere forandringer.

1922 Samtrygd ble etablert

character-68.png

For å sikre kundens verdier og brannkassenes økonomi ble Samtrygd dannet som et reassuranseselskap for brannkassene.

 

1816 - Lokale brannkasser

brannkasse-hus.png

På 1800-tallet ble sikring av verdier viktigere, og folk og organisasjoner så behov for å stå sammen om noe skulle skje. Frem mot 1920 ble hele 260 brannkasser etablert over hele landet. De aller fleste er en del av Gjensidige Forsikring i dag.