Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen av generalforsamlingen, etter innstilling fra nominasjonskomiteen og vedtektenes krav til styrets sammensetning, med hensyn til kompetanse, kjønn, alder og geografisk tilhørighet. Ansatterepresentantene velges for to år av gangen, av selskapets ansatte.

Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan og er i samsvar med fastsatt styreinstruks. Styret har jevnlige møter og har forhåndsavtalt ni møter hvert år. Avhengig av sak og situasjon, avholdes det ytterligere møter som kan være telefonmøter.

Styret har tre arbeidsutvalg: godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Styret har fastsatt instruks for daglig leder og gjennomfører årlig egenevaluering.

Les styreinstruksen her

Gisele Marchand

Gisele Marchand

Styreleder

Gisele Marchand (1958) er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København. Marchand ble valgt til styreleder i 2018, og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder organisasjons- og godtgjørelsesutvalget, og er medlem av risikoutvalget. Marchand er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA, og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS. Videre er hun styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Scatec ASA. Hun er styremedlem i Selvaag Bolig ASA, hvor hun også er medlem av godtgjørelsesutvalget og leder av revisjonsutvalget. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, samt styreleder i Nationaltheatret AS og Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomitéen til Entra Eiendom AS. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans ASA, Statens pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge.

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren, og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år. Videre har Marchand bred kompetanse innen bærekraftig utvikling i flere sektorer.

Gisele Marchand er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Marchand har deltatt på samtlige av styrets møter i 2022.

Marchand er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 1 481

Ellen Kristin Enger

Ellen Enger
Styremedlem

Ellen Kristin Enger (1963) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i

2020, og er i tillegg medlem av organisasjons- og godtgjørelsesutvalget. Enger arbeider som GOS-Autorisert Forsikringsrådgiver i Skade og Person i Gjensidige Forsikring.

Enger har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 1986. Enger er konsernhovedtillitsvalgt i Gjensidige Forsikring. Enger har verv som styremedlem i Gjensidige Pensjonskasse, Styremedlem i Finansforbundets region Vestfold og Telemark og i Forbundsstyret i Finansforbundet sentralt.

Enger har deltatt på samtlige av styrets møter i 2022.

Enger er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 1 443

Eivind Elnan

Elnan.jpg

Styremedlem

Eivind Elnan (1974) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017, og er i tillegg medlem av revisjonsutvalget. Elnan er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Elnan er styreleder i AX Innovasjon AS, Industrivegen 10 Verdal AS, FPS Holding AS og Boligbyggelaget Midt. Elnan er også styremedlem i Gjensidigestiftelsen.

Elnan har etablert og bygget opp flere teknologiselskaper, herunder Securo AS, og Hypoxic Technologies AS som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH, hvor han nå er daglig leder.

Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture

Eivind Elnan er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Elnan har deltatt på samtlige av styrets møter i 2022.

Elnan er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 2 200

Vibeke Krag

Krag.png

Styremedlem

Vibeke Krag (1962) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018, og er i tillegg leder av revisjonsutvalget. Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School.

Krag er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, Heimstaden AB, Heimstaden Bostad AB (publ) og Konkurrancerådet, oppnevnt av den danske regjering. Videre er Krag oppnevnt som styremedlem i ATP (Arbejdsmarkedet Tilleggspænsion). I tillegg er hun medlem av nominasjonskomiteen for Københavns Universitet.

Krag har bred ledererfaring, juridisk kompetanse og betydelig kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget.

Hun har i tillegg betydelig erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper innenfor forsikring, finans, energi og offentlige styrer og komitéer.

Vibeke Krag er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Krag har deltatt på samtlige av styrets møter i 2022.

Krag er på valg i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 1 500

Sebastian Buur Gabe Kristiansen

Sebastian Gabe Kristiansen
Styremedlem

Sebastian Buur Gabe Kristiansen (1987) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden 2020, og er i tillegg medlem av risikoutvalget.

Han er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Gabe Kristiansen har finansutdannelse i forsikring, pensjon og realkreditt fra Niels Brock i København samt supplerende utdannelse fra Forsikringsakademiet.

Gabe Kristiansen har hatt ulike stillinger i forsikring både i Alka Forsikring og If. I Gjensidige har han arbeidet med skadebehandling og systemutvikling.

Gabe Kristiansen har deltatt på samtlige av styrets møter i 2022. Gabe Kristiansen er på valg til styret i 2025.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 800

Tor Magne Lønnum

Tor Magne Lønnum

Styremedlem

Tor Magne Lønnum (1967) ble valgt som styremedlem for første gang i 2020, og er i tillegg medlem av revisjonsutvalget. Lønnum er utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI, han har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole, samt Executive master of business and administration fra University of Bristol og Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Lønnum er styremedlem i Remedy Bidco. Han arbeider som CFO i Kverva AS.

Lønnum har erfaring som styreleder i Lindorff, styremedlem i TGS Nopec Geophysical Company ASA, styremedlem i Bakkafrost og SR Bank.

Han har tidligere erfaring som CFO i Aimia Inc., Tryg as, Tryg Forsikring as og Falck A/S. Videre har Lønnum erfaring som Manager i KPMG as, CFO og konserndirektør for strategi og konsernutvikling i Gjensidige NOR Forsikring og som CFO i Gjensidige Forsikring ASA.

Tor Magne Lønnum er uavhengig i forhold til ledende ansatte, og hovedaksjeeier.

Lønnum har vært fraværende i ett av styrets møter i 2022. Lønnum er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 12 000

Hilde Merete Nafstad

Hilde Merete Nafstad

Styremedlem

Hilde Merete Nafstad (1963) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017, og er i tillegg leder av risikoutvalget.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.

Nafstad er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, og har i tillegg flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper.

Nafstad arbeider som direktør for finans og kontroll i Equinor. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor (tidligere Statoil), Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet.

Hilde Merete Nafstad er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Nafstad har deltatt på samtlige av styrets møter i 2022. Nafstad er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 3 946

Ruben Pettersen

Ruben Pettersen

Styremedlem

Ruben Pettersen (1988) ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020, og er i tillegg medlem av revisjonsutvalget.

Pettersen har en Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Han har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 2013. Han er hovedtillitsvalgt for divisjon Privat i Gjensidige Forsikring.

Pettersen har vært fraværende i ett av styrets møter i 2022. Pettersen er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 1 010

Terje Seljeseth

Terje Seljeseth

Styremedlem

Terje Seljeseth (1960) har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018, og er i tillegg medlem av risikoutvalget.

Seljeseth er ADB-kandidat/IT fra Datahøgskolen i Oslo, og har Matematikk/informatikk fra UIO.

Seljeseth arbeider som Chief Product Officer i Videocation.no AS hvor han også er grunder og styremedlem. Han har også inntil nylig jobbet med investering og analyse i Blommenholm Industrier, som er største og kontrollerende eier i Schibsted. Seljeseth er medlem av advisory board i TX Markets i Sveits, styreformann i Nettbil.no samt styremedlem i Spond AS og Blommenholm Industrier AS i Norge. Han har tidligere jobbet mange år som konserndirektør i Schibsted med ansvar for oppbyggingen av Schibsted Classified Media (nå Adevinta) og Produkt & teknologi.

I tillegg har han hatt ulike lederstillinger innen teknologi i Schibsted hvor han i 1999 startet FINN.no for Schibsted og ledet selskapet de ti første årene.

Seljeseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Seljeseth har vært fraværende i ett av styrets møter i 2022. Seljeseth er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 2 505

Gunnar Robert Sellæg

Gunnar Sellæg

Styremedlem

Gunnar Robert Sellæg (1973) ble valgt som styremedlem for første gang i 2020, og er i tillegg medlem av organisasjons- og godtgjørelsesutvalget.

Sellæg er utdannet sivilingeniør fra NTNU/NTH, Institutt for kjemisk prosessteknologi, med vekt på prosessreguleringen.

Sellæg er styreleder i Catenda AS, Mimiro AS, Dogu-SalesScreen AS, og Laft.io AS, og styremedlem i Amedia AS og Dossier Solutions AS.

Sellæg har jobbet bredt med oppstartsvirksomhet, digitale satsninger, innovasjon og internasjonalisering i sin karriere, blant annet med tjenester som WiMP/Tidal, E24, Min Sky og Appear.in/Whereby.

Han har jobberfaring fra diverse stillinger i Schibsted, blant annet som administrerende direktør i Aftenposten Multimedia AS, i tillegg til CEO i Aspiro AB, samt erfaring som Chief Product Officer og konserndirektør Marked i Telenor Group ASA. I 2017 var han en av tre gründere av Spring Capital Polaris.

Gunnar Robert Sellæg representerer Gjensidigestiftelsen og er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Sellæg har vært fraværende i ett av styrets møter i 2022. Sellæg er på valg til styret i 2024.

Antall aksjer (inkludert nærstående) 31.12.2022: 1 000