Styrende dokumenter

Gjensidige har en rekke styrende dokumenter som skal sikre at vår virksomhet drives i henhold til krav fra offentlige myndigheter, internasjonale konvensjoner og våre strategier. Dokumenter som anses å ha interesse for offentligheten er publisert her. Vi har samtidig valgt å vise instrukser og policyer vi har internt, men som av naturlige årsaker ikke er offentlig tilgjengelig.

Våre medarbeidere

  • Lønn og godtgjørelse policy (ikke offentlig)
  • Personalhåndbok (ikke offentlig)
  • Lederhåndbok (ikke offentlig)
  • Instruks for mangfold (ikke offentlig)
  • Behandling av personopplysninger om ansatte (ikke offentlig) 

Selskapsstyring

Risikostyring

Klima og miljø